วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ความหมายของ WEB 2.0

ความหมายของ WEB 2.0

WEB 2.0

Web 2.0 เป็นคำเรียกย่อๆ ของกระแสเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบเดิมๆ ใน ยุคที่ 1 ซึ่งหมายถึงการที่ฝ่ายผู้ผลิตคอนเทนต์ (เว็บไซต์) กับ ฝ่ายคนที่เข้ามาค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ แยกขาดออกจากกัน

แต่เมื่อเราเ ข้าสู่การใช้งาน อินเตอร์เน็ตยุคที่ 2 หรือ Web 2.0 นั่นหมายความว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทุกคน ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตาม ต่างเข้ามาร่วมกันทำหน้าที่แบ่งปัน-แลกเปลี่ยน-เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกั นและกัน

ถ้าจะอธิบายความหมายของ Web 2.0 ให้มองเห็นภาพ ก็คือ กระแสความนิยมของ บล็อกส่วนบุคคล ที่เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และสร้างเครือข่ายโยงใยกันไปทั่วโลกในหมู่คนที่สนใจในเรื่องใกล้ๆ กัน จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดยักษ์ หรือเว็บไซต์มาแรงอย่าง wikipedia.org สารานุกรมออนไลน์ที่เปิดเสรีให้คนทั่วโลกเข้าไปช่วยกันปรับปรุงข้อมูล

น อกจากนั้นเว็บไซต์ประเภทแชร์และจัดหมวดหมู่รูปภาพอย่าง flickr.com รวมถึงเทคโนโลยีกระจายเสียงออนไลน์พ็อดคาสต์ ก็เป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ Web 2.0 เช่นกัน

ที่ประชุม www2006 เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในยุค Web 2.0 คือ ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-science) ซึ่งหมายความว่า งานวิจัยในอนาคตจะสำเร็จลุล่วง ได้ผลลัพธ์ดีและเร็วกว่าในปัจจุบัน เพราะนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกสามารถเข้ามาทำงานวิจัยร่วมกันผ่านการวิเคราะ ห์ข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่อยู่ในอินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น